Services

I can be hired to give the following services:

Courses

On the following subjects:

  • – ape language research.
  • – animal communication.
  • – animal cognition.
  • – animal consciousness.
  • – animal ethics.

These courses will be given with accompanying films or videos, pictures and powerpoint presentations. Obviously a reader with literature will also be part of the course. The length of the course and its exact contents can be determined in consultation with your organisation.

The difficulty level of a course can be based upon the knowledge of the participants to the course. I can also adapt a course so that interested people without prior knowledge on the subject are also able to follow the course.

Lectures

See Courses for the various subjects that I can give a lecture about.

My specialty is to give a lecture about my research with the signing chimpanzees. That lecture will cover the following: the history of language research with apes, the sign language experiments with apes and their results and problems, the results of my own study that show that the chimpanzees do not use the signs in a linguistic manner, the consequences of my research for the difference in use of symbols between humans and other apes, and further species specific differences.

Click here for a list of lectures that I have given since 2000.

Opinions, debates, columns, articles, documentaries

I am available to give opinions and interviews about the subjects already mentioned above. You can also invite me to debates, workshops, conferences, etc. as a speaker. I can also write columns and book reviews for journals and magazines and contribute articles to journals and books. I am also interested to make documentaries and interviews.

Advice

If you have a question about animals and their intelligence and emotions, or about how we should treat animals, you can ask me for an expert advice.

I am also able to give guidance to students in writing their thesis or other written projects.

—————————

In het Nederlands:

Diensten

U kunt mij inhuren voor de volgende diensten:

Cursussen

Over de volgende onderwerpen:

  • – apentaalonderzoek.
  • – de communicatie van dieren.
  • – de cognitie (intelligentie) van dieren.
  • – bewustzijn bij dieren.
  • – onze ethiek ten opzichte van dieren (dierethiek).

Deze cursussen zullen worden gegeven met bijbehorende film of video, foto’s en powerpointpresentaties. Uiteraard zal er ook een syllabus bij de cursus horen, met literatuur over het onderwerp.

De duur van een cursus en de exacte inhoud ervan kan met uw organisatie worden afgestemd.

Het niveau van een cursus kan worden bepaald aan de hand van de deelnemers van de cursus. Voorkennis zal niet nodig zijn, want ik kan een cursus zo aanpassen dat deze ook voor geïnteresseerde leken te volgen is.

Lezingen

U kunt mij huren voor het geven van een lezing. Mijn specialiteit is daarbij het geven van een lezing over mijn onderzoek met de gebarende chimpansees. Daarin zal het volgende aan bod komen: de geschiedenis van taalonderzoek met apen, de gebarentaalexperimenten met apen en de resultaten en problemen daarvan, de resultaten van mijn eigen onderzoek die erop wijzen dat de chimpansees de gebaren niet op een talige manier gebruiken, de consequenties van mijn onderzoek voor het verschil in gebruik van symbolen tussen mensen en andere apen en andere soortspecifieke verschillen.

Zie bij Cursussen de andere onderwerpen waar ik een lezing over kan geven.

Klik hier voor een lijst met lezingen die ik sinds 2000 heb gegeven.

Opinies, debatten, columns, artikelen, documentaires

Ik ben ook beschikbaar voor het geven van opinies en interviews over de onderwerpen die bij Lezingen en Cursussen genoemd werden. Verder kunt u mij uitnodigen voor debatten, workshops, congressen e.d. als spreker. Ik kan ook columns schrijven voor tijdschriften en magazines en artikelen bijdragen aan tijdschriften en boeken. Ik ben ook geïnteresseerd in het maken van documentaires en interviews.

Adviezen

Heeft U een vraag over dieren en hun intelligentie, hun emoties of over hoe we met dieren om zouden moeten gaan, dan kunt U  mij om een deskundig advies vragen.
Ook ben ik beschikbaar om begeleiding aan studenten te geven bij het schrijven van een scriptie of andere schriftelijke projecten.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s