First course at Higher Education for older people

This Autumn I will be giving my first course for an institution of the Higher Education for older people (Hoger Onderwijs Voor Ouderen – HOVO). Hovo Rotterdam (which is part of the Erasmus University of Rotterdam) is the lucky one to receive my first course. The course  will be given in Dutch and is called Communicatie en taal bij dieren (Communication and language in animals). For more information about the course and how to register at the Hovo Rotterdam,  click here. The course will consist of 10 lessons and will be given on Wednesday mornings from 10.00 a.m. to 12.30 p.m. (2 hours with half an hour break). The course will start on September 22 and will finish on December 1. The preliminary programme of my course is as follows:

 1. Communication and human language: Characteristics and definitions. Language development in human children.
 2. Natural communication of animals. Goals and modalities. The honeybee dances. The alarm calls of vervet monkeys and prairie dogs.
 3. Natural communication of animals. The songs and calls of birds. The communication of wales and other animals.
 4. Natural communication of the great apes: chimpanzees, gorillas, orangutans and bonobos.
 5. Language research with great apes. History. Experiments with spoken language and sign language. The world famous signing apes: the chimpanzee Washoe, the gorilla Koko, and the orangutan Chantek.
 6. The ape language controversy. Research with the signing chimpanzee Nim. Methodological pitfalls and errors in interpretations and conclusions.
 7. The recent use of signs by chimpanzees in interactions with humans. Systematic study and conclusions with regard to the linguistic nature of signing by great apes.
 8. The language research with the world famous Kanzi and other bonobos who communicate with lexigrams. Interpretations and conclusions.
 9. Language research with other animals: dolphins, sealions, Alex the parrot.
 10. How did human language evolve?

I will use a lot of videos and films to liven up the lessons, including some of the videos that I collected myself of the interactions between the signing chimpanzees and their human companions. The book that we will be using for the course is Yale University’s Stephen Anderson’s 2003 excellent review of animal communication, human language and language research with animals: Doctor Dolittle’s Delusion: Animals and the Uniqueness of Human Language. Given that this book is in English and that some of the videos I will show will be in English without Dutch subtitles, a passive mastery of English is a requirement to enlist for this course. Registration for the course is now open! The maximum number of people to attend the course is 30, so be quick! Meanwhile I am in contact with several other HOVO institutions in the Netherlands for courses to be given in the Spring and Autumn of 2011. Stay tuned for more information!

—– Dutch translation:

Eerste cursus voor het Hoger Onderwijs Voor Ouderen

Deze herfst geef ik mijn eerste cursus voor het Hoger Onderwijs Voor Ouderen. Hovo Rotterdam (onderdeel van de Erasmus Universiteit Rotterdam) is de gelukkige die mijn eerste cursus zal ontvangen. De cursus wordt in het Nederlands gegeven en heet Communicatie en taal bij dieren. Klik hier voor meer informatie over de cursus en om U in te schrijven bij de Hovo Rotterdam. De cursus zal bestaan uit 10 lessen en worden gegeven op woensdagmorgen van 10.00 tot 12.30 uur (2 uur les met een pauze van een half uur). De cursus start op 22 september en zal eindigen op 1 december (20 oktober is er geen les i.v.m. herfstvakantie). Het voorlopige programma van de cursus is als volgt:

 1. Communicatie en menselijke taal: Kenmerken en definities. Ontwikkeling taal bij kinderen.
 2. Natuurlijke communicatie van dieren. Doelen en modaliteiten. De dansen van honingbijen. De alarmkreten van meerkatten en prairiehonden.
 3. Natuurlijke communicatie van dieren. De zang van vogels. De communicatie van walvissen en andere diersoorten.
 4. Natuurlijke communicatiesystemen van de grote mensapen: chimpansees, gorilla’s, orang-oetans en bonobo’s.
 5. Taalonderzoek met grote mensapen. Geschiedenis. Experimenten met gesproken taal en gebarentaal. De wereldberoemde gebarende apen: de chimpansee Washoe, de gorilla Koko en de orang-oetan Chantek.
 6. De apentaalcontroverse. Onderzoek met de gebarende chimpansee Nim. Methodologische valkuilen en fouten in interpretaties en conclusies.
 7. Het recente gebruik van gebaren door chimpansees in interactie met mensen. Systematische studie en conclusies m.b.t. de taligheid van het gebaren door grote mensapen.
 8. Het taalonderzoek met de wereldberoemde Kanzi en andere bonobo’s, waarbij d.m.v. lexigrammen wordt gecommuniceerd. Interpretaties en conclusies.
 9. Taalonderzoek met andere dieren: dolfijnen, zeeleeuwen, de papegaai Alex.
 10. Hoe is de menselijke taal mogelijk geëvolueerd?

De cursus zal worden opgeluisterd door veel beeld- en filmmateriaal, waaronder sommige van de door mijzelf verzamelde op video opgenomen interacties tussen de gebarende chimpansees en hun menselijke metgezellen. Het cursusboek is het excellente overzicht van dierlijke communicatie, taal en taalonderzoek met dieren van Yale University’s Stephen Anderson uit 2003: Doctor Dolittle’s Delusion: Animals and the Uniqueness of Human Language. Aangezien dit boek in het Engels is en ook een aantal van de filmpjes die ik zal laten zien in het Engels is (zonder Nederlandse ondertiteling) is passieve kennis van het Engels een vereiste voor deze cursus. De inschrijving voor de cursus is vanaf heden open. Wees er snel bij, want het maximum aantal cursisten is 30. Ik ben daarnaast in contact met verschillende andere HOVO’s in het land om een vergelijkbare cursus in het voorjaar en najaar van 2011 te geven. Check regelmatig dit blog voor updates!

Advertisements

1 Comment

Filed under Animal Communication, Language research with animals, Lectures and courses

One response to “First course at Higher Education for older people

 1. Wouw, dit vind ik erg leuk om te lezen! Geweldig dat je hiermee aan de slag gaat!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s